Vostroblock skapar omsättningsbara immateriella tillgångar som är självfinansierade – vilket boostar företagens vinster

Detta startar med en detaljerad analys vilket innebär att man samlar in så mycket information som möjligt om företaget och dess verksamhet, inklusive dess historia, nuvarande verksamhet, bransch, konkurrenter, marknadsandelar, kunder, leverantörer, personal och finansiella data.