Välkommen till Vostroblock.

Alltid med utgångspunkt i företagsanpassade lösningar med hög säkerhet.
Kundansökan


Kontakta mig:


Jag ger härmed Vostroblock AB och dess personal tillstånd att göra de förfrågningar som anses nödvändiga enligt denna ansökan och under processen för granskning eller inhämtning som beviljats med förtroende för denna ansökan, i enlighet med GDPR. Jag ger vidare tillstånd till Vostroblock AB och dess personal att slutföra och tillhandahålla all information som kan ha erhållits som svar på sådana förfrågningar, i enlighet med GDPR, och samtycker till att sådan information, tillsammans med denna ansökan, förblir Vostroblocks AB:s egendom, oavsett om företaget som ansöker blir kund eller inte. All information som anges i denna ansökan förklaras vara en sann representation av fakta, i enlighet med GDPR. JAG HAR GRANSKAT OVANSTÅENDE INFORMATION.