Vostroblock arbetar med militär säkerhet för filer och lagring tillsammans med vår partner Synkzone.

Synkzones unika säkerhetsmodell vilar på några starka grundkoncept. Zero Knowledge, End-to-End-kryptering och det unika Zon-konceptet. En zon är en individuellt krypterat lagringsyta där bara betrodda deltagare har access till det krypterade innehållet

Synkzone är byggt på principen Zero Knowledge. Det är ni som äger alla krypteringsnycklar. Ingen obehörig kan komma åt er information. Det finns inga bakdörrar och er organisation är säker.

I Synkzone finns ett inbyggt Ransomware-skydd som hjälper dig om olyckan är framme. Inga långa driftsstopp eller lösensummor.

Vi skyddar din information.

Synkzone är en lagrings- och delningstjänst med överlägsen säkerhet.

Det unika med Synkzone

Synkzone bygger på högt ställda säkerhetskrav, vass användarupplevelse och prestanda, med smarta samarbetsmöjligheter och hög tillgänglighet.

Arbeta i Zoner

En zon är ett säkert arbetsrum. I en zon delar du information med betrodda mottagare, bara de och inga andra har tillgång till det krypterade innehållet. En zon kan vara ett projekt, en avdelning eller en grupp av användare.

Säkra samarbeten – på riktigt

Synkzone gör det lätt för dig som användare att arbeta säkert. Utan att du märker av det nyttjar du säker teknik som end-end-kryptering, flerlagerskryptering, separation mm.

Full kontroll

Synkzone är byggt på principen Zero Knowledge. Det är ni som äger alla krypteringsnycklar. Ingen obehörig kan komma åt er information. Det finns inga bakdörrar och er organisation är säker.

Överlägsen säkerhet

~

End-to-end kryptering

All information krypteras när du sparar en fil och förblir krypterad i obruten kedja tills betrodd användare vill använda filen.

Zero Knowledge

All information är krypterad med nycklar som er organsiation äger. Ingen obehörig kan komma åt er information.

Ransomware-skydd

I Synkzone finns ett inbyggt Ransomware-skydd som hjälper dig om olyckan är framme. Inga långa driftsstopp eller lösensummor.

Privat moln

Hos Synkzone är varje kund unik. Ni får ert eget moln, helt separerat ifrån andra kunder. Allt givetvis inom Sveriges gränser.