Vostroblock utvecklar i och driver utvecklingen av internet mot nya tekniker och användningsområden.

Alltid med utgångspunkt i företagsanpassade lösningar med hög säkerhet.
Internet har utvecklats väsentligt under de senaste 10 åren på flera sätt, inklusive:
$

Ökad mobil användning

$

Sociala medier

$

Streamingtjänster

$

Cloud Computing

$

Internet of Things (IoT)

$

Kvantdatorer

Det finns flera utmaningar som internet står inför i nära framtiden, inklusive:
$

Cyber säkerhet

$

Överbelastning av nätverk

$

Fake News

$

Privatliv och dataskydd

$

Att inte alla har tillgång till Internet

$

Artificial Intelligence (AI) och automatisering