Web 3: Den intelligenta och semantiska framtiden för internet.

Web 3, även känd som ”Semantic Web” eller ”Web of Data”, är den nästa fasen av utvecklingen av internet
Web 3 handlar om att skapa en mer sammanlänkad, semantisk och intelligent webbplats genom att utnyttja teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning och naturligt språkbehandling.

En av de stora skillnaderna mellan Web 3 och Web 2 är fokus på data.

Web 3 handlar om att göra data tillgänglig, strukturerad och sökbar på ett sätt som gör det möjligt för användare att hitta, analysera och utnyttja den på ett meningsfullt sätt. Istället för att söka efter enskilda webbsidor söker användare efter data som är relaterad till deras fråga eller behov.

Intelligent teknologi skapar intelligenta webbplatser

Web 3-teknologier inkluderar RDF (Resource Description Framework), som används för att beskriva resurser på webben, OWL (Web Ontology Language) för att skapa ontologier som beskriver koncept och relationer, och SPARQL (SPARQL Protocol och RDF Query Language) för att söka efter data på webben. Dessa teknologier möjliggör en mer intelligent webbplats som kan förstå användarens frågor och leverera relevanta svar.

Påverkan av Web 3 på internetanvändare idag är främst en ökad möjlighet att hitta relevant information snabbare och mer tillförlitligt.

Tack vare den strukturerade och sökbara datan som Web 3 möjliggör kan användare söka efter information på ett mer precist och avancerat sätt. Dessutom kommer Web 3 att möjliggöra nya applikationer som tidigare inte var möjliga på grund av bristen på strukturerad data och semantisk webbplats. Detta innebär att användarna kommer att ha tillgång till en bredare uppsättning verktyg och tjänster på internet, som gör det möjligt för dem att utföra mer avancerade uppgifter och hitta mer relevant information.

Vostroblock skapar immateriella tillgångar där teknik och implementation av Web 3 är ett viktigt verktyg.

Lite internethistoria..

Web 1.0 är den första versionen av World Wide Web, som lanserades på 1990-talet.

Det är en enkel version av webben där användare bara kunde läsa innehåll som publicerats av webbplatsägare. Interaktion mellan användare var begränsad eller saknades helt.

Web 2.0 är en utveckling av Web 1.0 och lanserades under början av 2000-talet.

Det ger användarna möjlighet att interagera och samarbeta med varandra genom att skapa och dela innehåll. Sociala medier, bloggar och wikier är exempel på webbplatser som bygger på Web 2.0-teknologi.

Web 3.0 är den kommande versionen av World Wide Web, även kallad ”Semantic Web”.

Den kommer att bygga på Web 2.0 och kommer att fokusera på att göra webben mer intelligent och självinlärande. Det kommer att använda tekniker som kontextuell förståelse, maskininlärning och kunskapsrepresentation för att förbättra sökning och rekommendationer, samt att göra det lättare för datorer att förstå innehållet på webben.